Những ý tưởng quy hoạch táo bạo hé lộ mở ra vùng đất phát triển mới tại TP. Đà Lạt

Những ý tưởng thiết kế quy hoạch phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ vừa được đề xuất và đi đến thống nhất hé lộ mở ra vùng đất phát triển mới tại TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

UBND thành phố Đà Lạt vừa phát đi Văn bản số 3324/TB-UBND về việc kết luận tại buổi làm việc nghe báo cáo ý tưởng thiết kế quy hoạch phường 11, phường 12, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt.

Theo đó, sau khi nghe Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng (chủ đầu tư), Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T (đơn vị tài trợ) và đơn vị tư vấn báo cáo ý tưởng quy hoạch khu vực nêu trên, ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Lạt đã kết luận và chỉ đạo nhiều nội dung có liên quan.

Cụ thể, lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt cho rằng, trên cơ sở đánh giá hiện trạng khu vực, đơn vị tài trợ, đơn vị tư vấn đã nghiên cứu, phân tích, đánh giá SWOT analysis, tham khảo các mô hình, kinh nghiệm quốc tế (làng ven hồ vùng Annecy Pháp; Lugano, Thụy Sỹ; làng ven hồ ISEO, Ý) để khai thác tối đa tiềm năng về điểm mạnh, lược bỏ điểm yếu, tận dụng cơ hội và loại trừ thách thức để hoàn thiện đồ án quy hoạch chi tiết với 6 tầm nhìn chiến lược chủ đạo để phát triển ý tưởng: Trung tâm thể thao; trung tâm nghiên cứu; trung tâm nghỉ dưỡng; giao thông đối ngoại; phát triển nông nghiệp; đô thị thông minh.

Từ đó đề xuất 5 phân khu chức năng gồm khu phát triển hỗn hợp; khu bảo tồn hành lang sinh thái; khu nghiên cứu ứng dụng hạt nhân; khu nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe; khu du lịch dưới tán rừng gắn với nguyên tắc thiết kế đô thị là tương đối phù hợp, bám sát chủ trương, định hướng và yêu cầu phát triển của thành phố, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện.

Từ thực tiễn nêu trên, UBND thành phố Đà Lạt thống nhất cao với quan điểm hình thành 5 phân khu chức năng như đề xuất.

Trong đó, đề nghị đơn vị tài trợ, đơn vị tư vấn lưu ý, nghiên cứu phát triển có hiệu quả, phát huy công năng của các hồ cảnh quan tại khu vực kết nối ý nghĩa về văn hóa cộng đồng dân cư với các hồ lân cận và hồ Xuân Hương hiện nay của thành phố.

Về quy hoạch cơ cấu sử dụng đất, cần nghiên cứu, bổ sung các quỹ đất chỉnh trang. Trong đó lưu ý, chỉnh trang các khu vực dân cư đã ổn định, đất sản xuất nông nghiệp, đất tái định cư cho người dân theo đúng định hướng đảm bảo quyền lợi hợp pháp và tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực, đảm bảo tính khả thi khi triển khai thực hiện quy hoạch.

UBND thành phố Đà Lạt cho rằng, để đảm bảo tính thuyết phục, cơ sở pháp lý trong việc đề xuất tỷ lệ đất dân dụng > 20% của đơn vị tài trợ, cần nghiên cứu, rà soát cụ thể hiện trạng sử dụng đất tại từng phân khu chức năng, từng khu vực, dựa trên tinh thần định hướng theo Nghị quyết số 04/NQ-TU làm cơ sở đề xuất cơ cấu sử dụng đất, đặc biệt là đất xây dựng công trình, mật độ xây dựng đảm bảo đúng quy hoạch, quy chuẩn và quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hiện trạng và định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương,…